Audit

Objectieve Audit

Je kent je team en organisatie als geen ander. Je hebt een helder beeld van de zaken die spelen en hoe de processen verlopen. Je bent hier immers dagelijks mee bezig. Je bent hierover continu in gesprek met je mensen en zij koppelen op gezette tijden de stand van zaken terug. Zo ben je steeds op de hoogte van zowel processen die geheel volgens verwachting gaan als over de zaken die intern om extra aandacht vragen.  

Verfrissende blik op de werkelijkheid


Toch kan een objectieve en onafhankelijke blik van buiten heel verfrissend werken. Sterker nog, een objectieve audit is in veel gevallen hét middel bij uitstek om de prestaties van de organisatie kritisch te toetsen en echt antwoord te geven op vragen als: “Doen we het wel goed genoeg? Kan het beter, sneller, goedkoper? Welke risico’s zijn er en hoe beheersen we die”?

Bereik je doel


Ten eerste omdat een audit niet belemmerd wordt door de interactie tussen mensen en geen rekening houdt met het functioneren van medewerkers. Het zijn immers niet de mensen maar producten, processen en systemen die we onder de loep nemen! En ten tweede omdat een onafhankelijke audit zich veel minder laat leiden door interne en externe omstandigheden die ervoor zorgen dat een organisatie haar focus op het resultaat uit het oog kan verliezen.


Deze abstractere en eenvoudigere blik op zaken levert in de praktijk informatie en verbetermogelijkheden op die anders veel minder snel naar boven komen.  De aanpak vergroot daarnaast het interne draagvlak voor het uiteindelijke doel: realiseren van een gezamenlijke focus op de belangrijkste procesverbeteringen.

Ideaal startpunt  


Deze audit is bedoeld om op objectieve wijze de kwaliteit van de algehele bedrijfsvoering in beeld te brengen en te beoordelen welke processen aanleiding vormen voor verbetering. Een audit vindt plaats aan de hand van een controlelijst die in overleg met de opdrachtgever wordt opgesteld en bestaat uit interviews en waarnemingen. Bespreking van de uitkomsten kunnen aanleiding zijn om nader in te zoomen op specifieke onderdelen.


Een objectieve audit leent zich bij uitstek als startpunt om je organisatie naar een hoger niveau te tillen naar en je team te betrekken bij een Strategische Planning Sessie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?


Klanten zijn zowel grote ondernemingen als MKB. Spreekt deze aanpak je aan en ben je benieuwd wat ik voor je kan doen?

Neem vrijblijvend contact met me op.

CONTACTINFORMATIE

Wernhoutseweg 42

4884 AW Wernhout

VOLG ONS