Over Grip

Over GRIP


GRIP: in 4 stappen naar een slagkrachtige en wendbare organisatie


Veel organisaties komen in de problemen omdat hun teams onvoldoende op één lijn zitten en een gemeenschappelijke toekomstvisie ontbreekt. Medewerkers voelen zich onvoldoende betrokken bij de bedrijfsdoelen. De interne weerstand ten aanzien van veranderingen groeit en de productiviteit daalt. Organisaties verliezen hierdoor hun slagkracht en wendbaarheid die nodig is om te blijven ontwikkelen in een steeds sneller veranderende markt.

Strategische afstemming 


GRIP zorgt voor strategische afstemming en is geen éénmalig veranderingsproces. Het model is gemodelleerd naar de wijze waarop succesvolle, zogenoemde Hoog-Presterende-Organisaties (HPO’s) zijn ingericht.


HPO’s behalen significant betere resultaten dan vergelijkbare organisaties. Zij maken niet het verschil doordat enkele medewerkers zich onderscheiden, maar doordat de hele organisatie uitblinkt. GRIP ondersteunt organisaties en afdelingen bij:  


  • Het formuleren van een gemeenschappelijke en aansprekende toekomstvisie
  • Het op één lijn brengen van teams en medewerkers met een gezamenlijke focus
  • Een effectieve aanpak om de strategie te implementeren en de voortgang te bewaken
  • Bevorderen van een bedrijfscultuur gericht op continue verbetering

Grondslag

Aansprekende toekomstvisie 

Realiseren

Gezamenlijke focus

Invloed

Betrokken medewerkers

Persoonlijk leiderschap 

Faciliterende stijl

GRIP maakt optimaal gebruik van het potentieel dat in de organisatie aanwezig is. In vier effectieve stappen helpt ze ondernemers en leidinggevenden bij het ontwikkelen van een eigen strategie en aanpak om het beste uit hun mensen en organisatie te halen. Waarbij iedereen van hoog tot laag op één lijn zit en met een groot gevoel van eigenaarschap continu gefocust is op verdere verbetering van de processen en het realiseren van de bedrijfsdoelen. GRIP leidt tot een verbeterd besturingsmodel waarbij afdelingen en medewerkers optimaal samenwerken en hun eigen trendmatige ontwikkelingen opvolgen.

GRONDSLAG

In deze eerste stap wordt duidelijk waar de organisatie (of afdeling) staat, hoe ze zich ontwikkelt ten opzichte van de markt en met welke toekomstige uitdagingen ze onder meer te maken krijgt. In deze fase wordt een aansprekende toekomstvisie geformuleerd die de ondernemer, leidinggevenden én alle medewerkers inspireert en wordt de strategische focus bepaald. Samen vormen zij de grondslag voor een betrokken organisatie en geven richting aan alle verdere activiteiten om de aansprekende bedrijfsdoelen te realiseren.   

REALISEREN

Realiseren van concrete verbeteringen die met de strategie worden beoogd. Daar draait het in deze stap om. De (afdelings-)managers werken gezamenlijk de strategie verder uit, brengen ondelinge verbanden tussen afdelingen in kaart en stellen vast welke processen en activiteiten een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de toekomstvisie. Elementen uit Prestatiemanagement en Lean Six Sigma spelen in deze fase een belangrijke rol. Deze aanpak voorkomt eilandgedrag tussen afdelingen en stimuleert onder meer een krachtige gemeenschappelijke focus op dié activiteiten waar de organisatie zich mee onderscheidt. 

INVLOED

De (afdelings-)managers ontwikkelen projecten en werken actieplannen uit die nodig zijn om de strategische doelen te realiseren. Zij betrekken hun medewerkers nauw bij dit proces. Zij zijn immers belast met de uitvoering en kennen de processen als geen ander. Hun actieve bijdrage en invloed speelt een rol bij het vaststellen van verbeterprocessen en bij de KPI's en maatstaven waarmee afdelingen hun eigen voortgang bewaken. Deze aanpak zorgt ervoor dat niemand in het proces aan de zijlijn blijft staan en stimuleert een open dialoog tussen managers en medewerkers.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Consistente waarden, gedragingen en taal zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waar de organisatie naar toe gaat en hoe zij bijdragen om de strategie vooruit te helpen. Tijdens dit proces ontwikkelt het management een persoonlijke leiderschapsstijl die de medewerkers optimaal ondersteunt en de gewenste aanpassing van bedrijfscultuur benadrukt.

GRIP zorgt voor een win-win-win effect. Een inspirerende organisatie  zorgt voor gemotiveerde medewerkers die voor tevreden klanten zorgen. Tevreden klanten zorgen ervoor dat de organisatie kan blijven verbeteren.

CONTACTINFORMATIE

Wernhoutseweg 42

4884 AW Wernhout

VOLG ONS