Opstellen Strategisch Plan

Opstellen

Strategisch Plan

Wat wil je verbeteren?


De wereld om ons heen verandert in een steeds rapper tempo. Dat vraagt om een grote slagkracht en wendbaarheid van organisaties. Met een continue focus op verbetering van dié processen waarmee zij zich onderscheiden, blijven ze de concurrentie steeds een stap voor.


Als ondernemer of leidinggevende wil je daarom optimaal gebruik maken van het potentieel van je mensen. Je bent immers gebaat bij medewerkers die met de organisatie meedenken en een team dat zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Daarnaast verspil je het liefst zo min mogelijk tijd en energie aan het managen van onnodige weerstand. 

Wat levert het op?


Dit Strategisch Plan helpt je om sterke teams van betrokken managers en medewerkers te ontwikkelen die zich nauw verbonden en gewaardeerd voelen. Zij werken met groot gevoel van eigenaarschap samen en zijn zeer gemotiveerd om dagdagelijks een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de realisatie van de doelen die hen aanspreekt. Het Strategisch Plan is een zogenaamde cascademodel en bestaat uit 5 opeenvolgende stappen:


 1. Ontwikkelen van een toekomstvisie
 2. Bepalen van de Strategische Focusgebieden
 3. Vaststellen van de Waarden & Gedrag
 4. Vertaling naar Strategische Doelen
 5. Ontwikkelen van Projecten inclusief Actieplannen


Tijdens deze training leren deelnemers:

 • Wat de waarde is van een krachtig Strategisch Plan
 • Hoe een Strategisch Plan wordt opgesteld  
 • Waarom goede afstemming tussen afdelingen essentieel is
 • Hoe de strategische focus wordt vertaald naar concrete strategische doelen
 • Hoe de strategische doelen worden uitgewerkt tot krachtige project- en actieplannen
 • Hoe KPI’s en maatstaven worden gekozen die managers en medewerkers motiveren om de organisatie op koers te houden

Met deze training help ik leidinggevenden om met hun mensen op één lijn te komen en de slagkracht en wendbaarheid van het team te vergroten, waardoor doelen veel effectiever en efficiënter zullen worden gerealiseerd.   

Voor wie is deze training?

 

De training is bedoeld voor elke ondernemer en leidinggevende die optimaal gebruik wil maken van het potentieel van zijn mensen en de slagkracht en wendbaarheid van het team wil vergroten.

Programma


Koers bepalen

 • Maatstaven voor succes 
 • De kracht van eenvoud
 • Voorkomen van weerstand 
 • Plan in 5 krachtige stappen 

 

Beweging creëren

 • Missie en Visie
 • Wat hebben we nodig?
 • Een aansprekende toekomstvisie
 • Ontwikkelen van krachtige waarden


Teamprocessen

 • Gemeenschappelijke strategische focus 
 • Doelen en maatstaven
 • Buy-in
 • Invloed medewerkers op actieplan


Actie en borging

 • Gebruik strategisch kader
 • Implemenatieplan
 • Bewaken van voortgang
 • Borging

CONTACTINFORMATIE

Wernhoutseweg 42

4884 AW Wernhout

VOLG ONS