Opstellen Project- en actieplannen

Opstellen

Project- en Actieplan

Incompany workshop Opstellen Project- en actieplan


Nadat de Visie en Strategische focus is vastgesteld en de Strategische doelen zijn geformuleerd, ontwikkelen de (afdelings-)managers hun eigen project- en actieplannen die nodig zijn om de doelen te realiseren. Zij betrekken hun medewerkers hier nauw bij. Zij beschikken immers gezamenlijk over een enorm potentieel waarmee ze voor organisaties echt het verschil kunnen maken. 

Wat levert het op?


Betrokken medewerkers zijn veel productiever*. Daarnaast hebben ze in meeste organisaties het meest contact met de klant en zijn ze belast met de uitvoering waardoor ze veel kennis hebben van de operationele processen. De nauwe betrokkenheid van alle medewerkers is van essentieel belang om de slagkracht en wendbaarheid van de organisatie te vergroten, het Strategisch Plan tot een succes te maken en de toekomstvisie te kunnen realiseren. 


* Onderzoek wijst uit dat betrokken medewerkers tot ruim 50% productiever zijn, dat zij zich minder vaak ziek melden en 20 tot 25% beter presteren dan medewerker die zich buitenspel gezet voelen.


Tijdens deze workshop:

 • Worden deelnemers betrokken en geinformeerd over de Visie, Strategische focus en de Strategische doelen 
 • Worden deelnemers begeleid bij het selecteren van de juiste projecten die bijdragen aan de Strategische doelen
 • Ontwikkelen deelnemers een scherp beeld hoe een project in effectieve stappen (actieplan) leidt tot een succesvolle realisatie
 • Worden inzichten ontwikkeld die nodig zijn om ondersteunende KPI’s en maatstaven vast te stellen die het team ondersteunt en motiveren om de projecten te realiseren
 • Worden praktische tools en inzichten aangereikt om het voltallig team optimaal bij de teamdoelstellingen te betrekken

Met deze training help ik leidinggevenden om met hun mensen op één lijn te komen en de slagkracht en wendbaarheid van het team te vergroten, waardoor doelen veel effectiever en efficiënter zullen worden gerealiseerd.   

Voor wie is deze workshop?

 

De workshop is bedoeld voor afdelingsmanagers en (een groep) van medewerkers die samen aan de slag gaan om de Strategische doelen te vertalen naar concrete Project- en actieplannen.

Programma


Onderwerpen

 • Missie en Visie van de organisatie
 • Plan in 5 krachtige stappen
 • Visie van de afdeling
 • Krachtige waarden
 • Strategische focus, doelen en plan 
 • Effectieve projecten en actieplannen
 • Bepalen van KPI's en maatstaven
 • Toolkit

 


CONTACTINFORMATIE

Wernhoutseweg 42

4884 AW Wernhout

VOLG ONS